Menu

Sompting Village Primary School

2020 Christmas Productions

YR RSN

YR RKC

Year 1 Christmas performance

Year 2 Christmas performance

Year 3 Christmas performance

Year 4 Christmas performance

Year 5 Christmas performance

Year 6 Christmas performance

Top